Twee straten in het plangebied Heerenweg-Oost in Heerlen krijgen namen die herinneren aan de zilverzandwinning. Eén straat wordt naar Jozef Beaujean vernoemd, een andere gaat Zilverzandstraat heten.

In het plangebied ten oosten van de Heerenweg in het stadsdeel Heerlerheide is nieuwe woningbouw ­gepland. Daar ontwikkelt zilverzandwinner Beaujean samen met de gemeente een luxe woonwijkje in het groevegebied.

De hoger gelegen terrassen in de oostelijke groeve van Beaujean (aan de zuidkant van Heksenberg) bieden plaats aan maximaal 25 vrijstaande woningen. In dat wijkje worden binnenkort ook twee straten aangelegd die nog een naam moesten krijgen.

Deze wegen worden de Jozef Beaujeanlaan en Zilverzandstraat genoemd, heeft de gemeente Heerlen besloten. De commissie Naamgeving Openbare Ruimte wilde aansluiting zoeken bij de winning van zilverzand, die belangrijk is voor de historie van het gebied. Als grondlegger van de zilverzandwinning in Heerlen krijgt Jozef Beaujean dus een eigen straatnaam. Zijn vader, Mathijs Joseph Beaujean, startte in 1914 met zijn zonen met het afgraven van een stuk grond in zijn bezit, de Kroeselenberg. Het zand was nodig voor de aanleg van een spoorlijn tussen Heerlen en de mijn Oranje Nassau II. Bij het graven ontdekten ze een glinsterend wit zand van hoge kwaliteit: zilverzand.

Zoon Hendrik Jozef, roepnaam Driekske, besloot zich op het afgraven en verkopen van dit zand te richten. Zo werd zand geleverd aan Philips voor de productie van gloeilampen. Ook maakte de Maastrichtse keramiek- en glasindustrie veel gebruik van zand uit Heksenberg.

Voordat is overgegaan tot het vernoemen van een straat naar Jozef Beaujean, is er onderzoek naar hem gepleegd. Daarin is niets gevonden dat het vernoemen van een straat naar hem in de weg staat, aldus de gemeente. Ook meldt de gemeente Heerlen dat de bewonersorganisatie vooraf is geraadpleegd en dat deze positief over de voorgestelde namen is.

Bron: DE LIMBURGER – FRANK BENNEKER