Het plan

Ervaar de vrijheid

Wonen in een groene & levendige omgeving

Het plan HeerenPark wordt gerealiseerd nabij een zilverzand groeve aan de Heerenweg te Heerlen. Het terrein maakte voorheen onderdeel uit van een zilverzandwinning die al meer dan honderd jaar in dit gebied plaats vindt. Na de zandwinning is de groeve gevuld en heeft zodoende de huidige vorm gekregen. De eigenaar van de groeve heeft op verzoek van de gemeente medewerking verleend om in dit gebied ruime bouwkavels te realiseren.

Doelstelling van gemeente Heerlen en de eigenaar is om middels een ruime verkaveling een woongebied te creëren waar de bewoners op de royale kavels hun woonwensen kunnen vervullen in een rustige en groene omgeving. Het gebied sluit direct aan bij de groenstructuur van de Brunssummerheide, maar is ook op korte afstand van het centrum van Heerlen gelegen. Omdat de huidige eigenaar buurman blijft gezien de naastgelegen zilverzandwinning zal de eigenaar, in tegenstelling tot andere plangebieden, deelnemen aan de gesprekken met de kopers. De eigenaar wil daarmee aangeven dat hij graag een goede buurman wenst te zijn en zal dan ook aanspreekpunt blijven voor de kopers tijdens de realisatiefase.

Woonrijp

Direct gebruik maken van de infrastructuur

In het plangebied is bij de start van de verkoop ook de infrastructuur volledig aangelegd. Het plangebied is mede hierdoor niet alleen bouwrijp, zoals in de meeste plannen, maar meteen woonrijp. Dit heeft het voordeel dat de nieuwe bewoner meteen gebruik kan maken van de definitieve infrastructuur.

Verkaveling

In totaal behelst het plan 25 royale kavelsmet afmetingen van 1410 t/m 5680 m2 en een vanafprijs van € 215.000 v.o.n. Inmiddels is ongeveer de 90% van de kavels reeds verkocht en is momenteel niks beschikbaar. Rond mei 2022 volgen hopelijk de laatste twee kavels, te weten 1 en 25.

Contact

25

Heerenpark bestaat uit maar liefst 25 zeer royale bouwkavels, waarvan er momenteel reeds 23 verkocht zijn. De laatste twee volgen in 2022.

1620

Verschillende kavel afmetingen beschikbaar van 1620 tot 5680 m2.

215.000

Kavels met een vanafprijs van € 215.000 v.o.n.

Prijs per vierkante meter varieert per kavel, neem voor meer informatie contact met de makelaar op.

Projectplan

Doelstelling is om middels een ruime verkaveling een woongebied te creëren in een groene & levendige omgeving.

Bekijk Video

Interesse?

Neem voor meer informatie over plan HeerenPark óf het aanvragen van de brochure contact op met de makelaar

contact