De officiële verkoopstart van het plan Heeren Park ligt inmiddels enkele weken achter ons en de eerste reacties zijn zeer positief met diverse potentievolle gesprekken tot gevolg. Zoals bekend is één van de grote voordelen van het plan dat de infrastructuur in het plan reeds bij de start van de verkoop al wordt aangelegd. De kavels worden hiermee woonrijp opgeleverd.

Wegenbouw Kurvers is in mei gestart met de diverse werkzaamheden en inmiddels hard onderweg met het aanleggen van de infrastructuur. De riolering ligt er inmiddels volledig in en op dit moment wordt werk gemaakt van de onderlaag van de weg en de watergang voor de hemelwaterafvoer.

De verwachte oplevering van de werkzaamheden is over enkele maanden. Hiermee wordt weer een grote stap gezet in de realisatie van het totale plan!